Brandistry: Sklep Bloga Muzyk 2.0
Brandistry Władysław Foltyński
NIP: 7952236535

Przeginia 192B
32-049 Przeginia
Polska


Adres e-mail: wladek@wladekfoltynski.pl
Numer telefonu: 606211523

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 001536644/2020 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.